English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


VENDOSEN 41 STOLA NE SHESHI SKENDERBEJ - Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Stolat shumengjyresh te stilit Vjenez te vendosur nga Bashkia e Tiranes ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Stolat shumengjyresh te stilit Vjenez te vendosur nga Bashkia e Tiranes ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Stolat shumengjyresh te stilit Vjenez te vendosur nga Bashkia e Tiranes ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Stolat shumengjyresh te stilit Vjenez te vendosur nga Bashkia e Tiranes ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke folur per gazetaret, pasi kane pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke folur per gazetaret, pasi kane pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke folur per gazetaret, pasi kane pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke folur per gazetaret, pasi kane pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018


Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, Drejtoresha per Tregtine dhe Marredheniet me Jashte dhe Menaxhere e TAP per Shqipërine, Ulrike Andres, Drejtori i Pergjithshem i Raiffeisen Bank ne Shqiperi, Christian Canacaris dhe Ambasadori i Austrise ne Shqiperi, Johann Sattler, duke pare stolat shumengjyresh qe jane shperndare ne menyre te cregullt Sheshin Skenderbej.
Kategori: Bashki
E Premte, 12 Janar 2018

Showing page 1 of 1. Records 1 to 22 of 22