English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


KONFERENCE PER ROLIN E FESE NE BALLAKNIN PERENDIMOR - Krye-Rabin i komunitetit Hebre ne Serbi, Isak Asiel, drejtori i Institutit per Demokraci dhe Ndermjetesim (IDM) Sotiraq Hroni, drejtori i Shkolles se Hapur te Beogradit, Milorad Bjeletic, drejtori i Programit ne IDM, Gjergji Vurmo, gjate Konferences Rajonale, Roli i Fese ne Ballkanin Perendimor.
Kategori: Feja
E Merkure, 12 Qershor 2019


Krye-Rabin i komunitetit Hebre ne Serbi, Isak Asiel, drejtori i Institutit per Demokraci dhe Ndermjetesim (IDM) Sotiraq Hroni, drejtori i Shkolles se Hapur te Beogradit, Milorad Bjeletic, drejtori i Programit ne IDM, Gjergji Vurmo, gjate Konferences Rajonale, Roli i Fese ne Ballkanin Perendimor.
Kategori: Feja
E Merkure, 12 Qershor 2019


Krye-Rabin i komunitetit Hebre ne Serbi, Isak Asiel, drejtori i Institutit per Demokraci dhe Ndermjetesim (IDM) Sotiraq Hroni, drejtori i Shkolles se Hapur te Beogradit, Milorad Bjeletic, drejtori i Programit ne IDM, Gjergji Vurmo, gjate Konferences Rajonale, Roli i Fese ne Ballkanin Perendimor.
Kategori: Feja
E Merkure, 12 Qershor 2019

Showing page 1 of 1. Records 1 to 3 of 3