English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


POLICIA NE UNIVERSITETE - Forca policie, duke ndjekur grumbullimin e studenteve ne Universitetin Politeknik, per te mos lejuar bllokimin dhe mbylljen e dyerve nga studentet. Studentet kane bojkotuar serish auditoret dhe jane bashkuar ne proteste perpara Kryeministrise duke kerkuar plotesimin e kerkesave te tyre duke shtuar ne to edhe anulimin e ligjit te arsimit te larte.
Kategori: Polici
E Marte, 08 Janar 2019


Forca policie, duke ndjekur grumbullimin e studenteve ne Universitetin Politeknik, per te mos lejuar bllokimin dhe mbylljen e dyerve nga studentet. Studentet kane bojkotuar serish auditoret dhe jane bashkuar ne proteste perpara Kryeministrise duke kerkuar plotesimin e kerkesave te tyre duke shtuar ne to edhe anulimin e ligjit te arsimit te larte.
Kategori: Polici
E Marte, 08 Janar 2019


Forca policie, duke ndjekur grumbullimin e studenteve ne Universitetin Politeknik, per te mos lejuar bllokimin dhe mbylljen e dyerve nga studentet. Studentet kane bojkotuar serish auditoret dhe jane bashkuar ne proteste perpara Kryeministrise duke kerkuar plotesimin e kerkesave te tyre duke shtuar ne to edhe anulimin e ligjit te arsimit te larte.
Kategori: Polici
E Marte, 08 Janar 2019


Forca policie, duke ndjekur grumbullimin e studenteve ne Universitetin Politeknik, per te mos lejuar bllokimin dhe mbylljen e dyerve nga studentet. Studentet kane bojkotuar serish auditoret dhe jane bashkuar ne proteste perpara Kryeministrise duke kerkuar plotesimin e kerkesave te tyre duke shtuar ne to edhe anulimin e ligjit te arsimit te larte.
Kategori: Polici
E Marte, 08 Janar 2019


Forca policie, duke ndjekur grumbullimin e studenteve ne Fakultetit e Historise dhe Filologjise, per te mos lejuar bllokimin dhe mbylljen e dyerve nga studentet. Studentet kane bojkotuar serish auditoret dhe jane bashkuar ne proteste perpara Kryeministrise duke kerkuar plotesimin e kerkesave te tyre duke shtuar ne to edhe anulimin e ligjit te arsimit te larte.
Kategori: Polici
E Marte, 08 Janar 2019


Forca policie, duke ndjekur grumbullimin e studenteve ne Fakultetit e Historise dhe Filologjise, per te mos lejuar bllokimin dhe mbylljen e dyerve nga studentet. Studentet kane bojkotuar serish auditoret dhe jane bashkuar ne proteste perpara Kryeministrise duke kerkuar plotesimin e kerkesave te tyre duke shtuar ne to edhe anulimin e ligjit te arsimit te larte.
Kategori: Polici
E Marte, 08 Janar 2019


Forca policie, duke ndjekur grumbullimin e studenteve ne Fakultetin e Ekonomise, per te mos lejuar bllokimin dhe mbylljen e dyerve nga studentet. Studentet kane bojkotuar serish auditoret dhe jane bashkuar ne proteste perpara Kryeministrise duke kerkuar plotesimin e kerkesave te tyre duke shtuar ne to edhe anulimin e ligjit te arsimit te larte.
Kategori: Polici
E Marte, 08 Janar 2019


Forca policie, duke ndjekur grumbullimin e studenteve ne Fakultetin e Ekonomise, per te mos lejuar bllokimin dhe mbylljen e dyerve nga studentet. Studentet kane bojkotuar serish auditoret dhe jane bashkuar ne proteste perpara Kryeministrise duke kerkuar plotesimin e kerkesave te tyre duke shtuar ne to edhe anulimin e ligjit te arsimit te larte.
Kategori: Polici
E Marte, 08 Janar 2019


Forca policie, duke ndjekur grumbullimin e studenteve ne Fakultetin e Ekonomise, per te mos lejuar bllokimin dhe mbylljen e dyerve nga studentet. Studentet kane bojkotuar serish auditoret dhe jane bashkuar ne proteste perpara Kryeministrise duke kerkuar plotesimin e kerkesave te tyre duke shtuar ne to edhe anulimin e ligjit te arsimit te larte.
Kategori: Polici
E Marte, 08 Janar 2019

Showing page 1 of 1. Records 1 to 9 of 9