English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


BETOHEN 10 PROKURORET E RINJ - 10 magjistratet e rinj duke pozuar per nje foto familjare, pas ceremonise se betimit si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Magjistratet e rinj para ceremonise se betimit si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Anetari i KLP, Bujar Sheshi, duke firmosur emerimet e 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Anetari i KLP, Bujar Sheshi, Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, duke firmosur emerimet e 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, duke firmosur emerimet e 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca dhe Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, gjate ceremonise se betimit te 10 magjistrateve te rinj para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca dhe Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, gjate ceremonise se betimit te 10 magjistrateve te rinj para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca dhe Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, gjate ceremonise se betimit te 10 magjistrateve te rinj para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, Nen kryetari i KLP, Alfred Balla, Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, Nen kryetari i KLP, Alfred Balla, Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


10 magjistratet e rinj para ceremonise se betimit si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, duke folur gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, duke folur gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, duke folur gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, duke folur gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Anetari i KLP, Bujar Sheshi, Anetari i KLGJ, Maksim Qoku, gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Kreu i KLP, Gent Ibrahimi, gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Magjistrati, Florian Borici, duke takuar anetaret e KLP gjate ceremonise se betimit 10 magjistrateve rinj te cilet u betuan si prokurore para Keshillit te Larte te Prokurorise. Ata jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Magjistrati, Florian Borici, gjate ceremonise se betimit si prokuror para Keshillit te Larte te Prokurorise. Sot jane betuar 10 magjistrate te rinj te cilet jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Magjistrati, Florian Borici, gjate ceremonise se betimit si prokuror para Keshillit te Larte te Prokurorise. Sot jane betuar 10 magjistrate te rinj te cilet jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Magjistrati, Gezim Spahiu, gjate ceremonise se betimit si prokuror para Keshillit te Larte te Prokurorise. Sot jane betuar 10 magjistrate te rinj te cilet jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Magjistrati, Gezim Spahiu, gjate ceremonise se betimit si prokuror para Keshillit te Larte te Prokurorise. Sot jane betuar 10 magjistrate te rinj te cilet jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Magjistrati, Ledion Tema, gjate ceremonise se betimit si prokuror para Keshillit te Larte te Prokurorise. Sot jane betuar 10 magjistrate te rinj te cilet jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Magjistrati, Ledion Tema, gjate ceremonise se betimit si prokuror para Keshillit te Larte te Prokurorise. Sot jane betuar 10 magjistrate te rinj te cilet jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020


Magjistrati, Ledion Tema, gjate ceremonise se betimit si prokuror para Keshillit te Larte te Prokurorise. Sot jane betuar 10 magjistrate te rinj te cilet jane caktuar ne prokurorite e rretheve, duke permbushur vakumin e krijuar prej vetting-ut.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Merkure, 12 Shkurt 2020

Showing page 1 of 2. Records 1 to 30 of 50