English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


PRODHIMI I ENEVE PREJ BALTE - Pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, duke prodhuar nje ene prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Ene prej balte dhe argjile te krijuara nga pocari, Bashkim Plaku, ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Ene prej balte dhe argjile te krijuara nga pocari, Bashkim Plaku, ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Furra e pocarit Bashkim Plaku ku prodhohen enet prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Ene prej balte dhe argjile te krijuara nga pocari, Bashkim Plaku, ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Ene prej balte dhe argjile te krijuara nga pocari, Bashkim Plaku, ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Ene prej balte dhe argjile te krijuara nga pocari, Bashkim Plaku, ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke prodhuar prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke prodhuar prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke prodhuar prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke prodhuar prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke pozuar prane eneve prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke pozuar prane eneve prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke pozuar prane eneve prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke pozuar prane eneve prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke pozuar furres kur prodhohen enet prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari Haki Plaku duke pozuar prane nje skulpture prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari Haki Plaku duke pozuar prane nje skulpture prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Bashkim Plaku, duke pozuar prane eneve prej balte dhe argjile ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij ai prodhon objekte qeramike si psh: vorba, tava dheu e arka kursimi.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, duke pozuar prane nje skulpture prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, duke pozuar prane nje skulpture prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Objekte dekorative prej balte te krijuara nga pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Objekte dekorative prej balte te krijuara nga pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Objekte dekorative prej balte te krijuara nga pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, duke prodhuar nje ene prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, duke prodhuar nje ene prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, duke prodhuar nje ene prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, duke prodhuar nje ene prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, duke prodhuar nje ene prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020


Pocari, Erlind Fusha, pjese e brezit te 10 te artizaneve, duke prodhuar nje ene prej balte ne punishten e shtepise se tij, ne Farke te Madhe. Ne pocarine e tij studenti i arteve prodhon objekte qeramike per gatim dhe dekorative.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 11 Tetor 2020

Showing page 1 of 2. Records 1 to 30 of 36