English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


DEPOZITA UJI MBI PALLATE - Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021


Depozita uji te vendosura mbi tarracat e pallateve ne Tirane. Pas termetit te 26 nentorit Bashkia e Tiranes vendosi qe depozitat e ujit perbenin rrezik dhe duhet te hiqeshin nga tarracat por per shkak te mungeses se furnizimit me uje ato vazhdojne te perdoren masivisht.
Kategori: Te Ndryshme
E Marte, 15 Qershor 2021

Showing page 1 of 1. Records 1 to 16 of 16