English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


DITA E PARE E SHKOLLES - Nje mesuese duke u prezantuar te femije e klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Nje mesuese duke u prezantuar te femije e klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Nje mesuese duke u prezantuar te femije e klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Nje mesuese duke u prezantuar te femije e klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Nje mesuese duke u prezantuar te femije e klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Pakoja e librave te femijeve te klasave fillore, ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore duke hyre ne shkkolle ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore duke hyre ne shkkolle ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore duke hyre ne shkkolle ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore duke hyre ne shkkolle ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore duke hyre ne shkkolle ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Mesues duke pritur Femijet e klasave fillore ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Mesues duke pritur Femijet e klasave fillore ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Prinder duke shoqeruar femijet ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Force policore ne afersi te shkolles Sami Frasheri ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem. Me fillimin e vitit shkollor, Bashkia e Tiranes ka marre masa per sigurine e nxenesve.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore duke hyre ne shkkolle ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023


Femije te klasave fillore duke hyre ne shkkolle ne diten e pare te vitit te ri shkollor, per nxenesit e ciklit te ulet dhe atij te mesem, ne shkollen Vasil Shanto, ne Tirane.
Kategori: Te Ndryshme
E Hene, 11 Shtator 2023

Showing page 1 of 2. Records 1 to 30 of 44