English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


HIPOTEKA MARREVESHJE ME POSTEN SHQIPTARE - Drejtori i Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri dhe drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj, gjate ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi ndermjet hipotekes dhe Postes Shqiptare.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri dhe drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj, gjate ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi ndermjet hipotekes dhe Postes Shqiptare.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri dhe drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj, gjate ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi ndermjet hipotekes dhe Postes Shqiptare.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri dhe drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj, gjate ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi ndermjet hipotekes dhe Postes Shqiptare.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri, duke folur per gazetaret, pas ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi me drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri, duke folur per gazetaret, pas ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi me drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj, duke folur per gazetaret, pas ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi me drejtorin e Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj, duke folur per gazetaret, pas ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi me drejtorin e Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri, duke folur per gazetaret, pas ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi me drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj, duke folur per gazetaret, pas ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi me drejtorin e Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri dhe drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj, gjate ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi ndermjet hipotekes dhe Postes Shqiptare.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018


Drejtori i Postes Shqiptare, Laert Duraj, duke folur per gazetaret, pas ceremonise se nenshkrimit te nje marreveshje bashkepunimi me drejtorin e Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ZQRPP, Valdrin Pjetri.
Kategori: Qeveri
E Marte, 09 Tetor 2018

Showing page 1 of 1. Records 1 to 12 of 12