English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


KONSTITUOHET KQZ E RE - Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, Nenkomisionerja Shteterore e Zgjedhjeve, Lealba Pelinku, Anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, Koli Bele, Elvis Cefa, Elvin Lako, Ilirjan Rusmali, Ledio Braho, Anetaret e Komisionit rregullator te zgjedhjeve, Arens Cela, Ilirjana Nano, Muharrem Cakaj, Dritan Caka, Helga Vukaj, gjate nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, duke shkuar ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, dhe disa nga anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Anetari i Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, Ledio Braho, Nenkomisionerja Shteterore e Zgjedhjeve, Lealba Pelinku, ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Anetari i Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, Elvis Cefa ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, dhe disa nga anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Anetari i Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, Ledio Braho, Nenkomisionerja Shteterore e Zgjedhjeve, Lealba Pelinku, ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, dhe disa nga anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, duke u filmuar nga kameramanet ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, dhe disa nga anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, dhe te Komisionit Rregullator te zgjedhjeve ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, dhe disa nga anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, dhe te Komisionit Rregullator te zgjedhjeve ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, Nenkomisionerja Shteterore e Zgjedhjeve, Lealba Pelinku, Anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, Ilirjan Rusmali, Ledio Braho, Anetaret e Komisionit rregullator te zgjedhjeve, Arens Cela, Ilirjana Nano, Muharrem Cakaj, Dritan Caka, Helga Vukaj, gjate nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, Nenkomisionerja Shteterore e Zgjedhjeve, Lealba Pelinku, Anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, Koli Bele, Elvis Cefa, Elvin Lako, Ilirjan Rusmali, Ledio Braho, Anetaret e Komisionit rregullator te zgjedhjeve, Arens Cela, Ilirjana Nano, Muharrem Cakaj, Dritan Caka, Helga Vukaj, gjate nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Alkida Llakaj duke folur ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, duke folur ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, duke folur ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, duke folur ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, Nenkomisionerja Shteterore e Zgjedhjeve, Lealba Pelinku, Anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, Ilirjan Rusmali, Ledio Braho, Anetaret e Komisionit rregullator te zgjedhjeve, Ilirjana Nano, Muharrem Cakaj, Dritan Caka, Helga Vukaj, gjate nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, duke folur ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Nenkomisionerja Shteterore e Zgjedhjeve, Lealba Pelinku, ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, duke folur ne nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, Nenkomisionerja Shteterore e Zgjedhjeve, Lealba Pelinku, Anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve, Koli Bele, Elvis Cefa, Elvin Lako, Ilirjan Rusmali, Ledio Braho, Anetaret e Komisionit rregullator te zgjedhjeve, Arens Cela, Ilirjana Nano, Muharrem Cakaj, Dritan Caka, Helga Vukaj, gjate nje mbledhje ku eshte bere konstituimi i KQZ se re, dhe prezantimi i anetareve te komisioneve.
Kategori: Zgjedhje/Votime
E Hene, 12 Tetor 2020

Showing page 1 of 1. Records 1 to 21 of 21