English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


MBLEDHJE E KQZ- Perfaqesues te partive politike, PD, Ivi Kaso, PD, Ledio Nuraj, PD, Eridian Salianji, PS, Endira Bushati, LSI, Altin Kazia, gjate nje mbledhje, ku u miratua fleta e votimit ku paraqiten partite me logo dhe kandidatet me emra, dhe jo fleten me numra.
Kategori: KQZ
E Enjte, 01 Prill 2021


Perfaqesues te partive politike, PD, Ivi Kaso, PD, Ledio Nuraj, PD, Eridian Salianji, PS, Endira Bushati, LSI, Altin Kazia, dhe te tjere gjate nje mbledhje, ku u miratua fleta e votimit ku paraqiten partite me logo dhe kandidatet me emra, dhe jo fleten me numra.
Kategori: KQZ
E Enjte, 01 Prill 2021


Perfaqesues te partive politike, PD, Ivi Kaso, PD, Ledio Nuraj, PD, Eridian Salianji, PS, Endira Bushati, LSI, Altin Kazia, dhe te tjere gjate nje mbledhje, ku u miratua fleta e votimit ku paraqiten partite me logo dhe kandidatet me emra, dhe jo fleten me numra.
Kategori: KQZ
E Enjte, 01 Prill 2021


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, duke folur gjate dhe te tjere gjate nje mbledhje te KQZ, ku u miratua fleta e votimit ku paraqiten partite me logo dhe kandidatet me emra, dhe jo fleten me numra.
Kategori: KQZ
E Enjte, 01 Prill 2021


Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, dhe Perfaqesues te partive politike, PD, Ivi Kaso, PD, Ledio Nuraj, PD, Eridian Salianji, PS, Endira Bushati, LSI, Altin Kazia, dhe te tjere gjate nje mbledhje, ku u miratua fleta e votimit ku paraqiten partite me logo dhe kandidatet me emra, dhe jo fleten me numra.
Kategori: KQZ
E Enjte, 01 Prill 2021

Showing page 1 of 1. Records 1 to 5 of 5