English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


MBLEDHJE E KAS - Anetaret e Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS), Ledio Braho, Elvis Cefa, Elvin Lako, Koli Bele, Ilir Rusmali, gjate nje mbledhje ku perfundoi shqyrtimin e kerkeses ankimore dhe vendosi riceljen e hetimit administrativ ndaj kandidates per deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyres Vendore Arsimore Kukes per shkelje te parashikuar ne vendimin nr. 9, date 24.12.2020 te Komisionit Rregullator ne KQZ” me ankimues Qendresa Qytetare.
Kategori: KQZ
E Merkure, 14 Korrik 2021


Anetari Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS), Elvin Lako gjate nje mbledhje ku perfundoi shqyrtimin e kerkeses ankimore dhe vendosi riceljen e hetimit administrativ ndaj kandidates per deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyres Vendore Arsimore Kukes per shkelje te parashikuar ne vendimin nr. 9, date 24.12.2020 te Komisionit Rregullator ne KQZ” me ankimues Qendresa Qytetare.
Kategori: KQZ
E Merkure, 14 Korrik 2021


Anetari Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS), Ledio Braho gjate nje mbledhje ku perfundoi shqyrtimin e kerkeses ankimore dhe vendosi riceljen e hetimit administrativ ndaj kandidates per deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyres Vendore Arsimore Kukes per shkelje te parashikuar ne vendimin nr. 9, date 24.12.2020 te Komisionit Rregullator ne KQZ” me ankimues Qendresa Qytetare.
Kategori: KQZ
E Merkure, 14 Korrik 2021


Anetari Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS), Ilir Rusmali gjate nje mbledhje ku perfundoi shqyrtimin e kerkeses ankimore dhe vendosi riceljen e hetimit administrativ ndaj kandidates per deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyres Vendore Arsimore Kukes per shkelje te parashikuar ne vendimin nr. 9, date 24.12.2020 te Komisionit Rregullator ne KQZ” me ankimues Qendresa Qytetare.
Kategori: KQZ
E Merkure, 14 Korrik 2021


Anetari Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS), Elvis Cefa, gjate nje mbledhje ku perfundoi shqyrtimin e kerkeses ankimore dhe vendosi riceljen e hetimit administrativ ndaj kandidates per deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyres Vendore Arsimore Kukes per shkelje te parashikuar ne vendimin nr. 9, date 24.12.2020 te Komisionit Rregullator ne KQZ” me ankimues Qendresa Qytetare.
Kategori: KQZ
E Merkure, 14 Korrik 2021


Anetari Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS), Ilir Rusmali gjate nje mbledhje ku perfundoi shqyrtimin e kerkeses ankimore dhe vendosi riceljen e hetimit administrativ ndaj kandidates per deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyres Vendore Arsimore Kukes per shkelje te parashikuar ne vendimin nr. 9, date 24.12.2020 te Komisionit Rregullator ne KQZ” me ankimues Qendresa Qytetare.
Kategori: KQZ
E Merkure, 14 Korrik 2021


Anetari Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS), Ilir Rusmali gjate nje mbledhje ku perfundoi shqyrtimin e kerkeses ankimore dhe vendosi riceljen e hetimit administrativ ndaj kandidates per deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyres Vendore Arsimore Kukes per shkelje te parashikuar ne vendimin nr. 9, date 24.12.2020 te Komisionit Rregullator ne KQZ” me ankimues Qendresa Qytetare.
Kategori: KQZ
E Merkure, 14 Korrik 2021


Anetari Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS), Koli Bele, gjate nje mbledhje ku perfundoi shqyrtimin e kerkeses ankimore dhe vendosi riceljen e hetimit administrativ ndaj kandidates per deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyres Vendore Arsimore Kukes per shkelje te parashikuar ne vendimin nr. 9, date 24.12.2020 te Komisionit Rregullator ne KQZ” me ankimues Qendresa Qytetare.
Kategori: KQZ
E Merkure, 14 Korrik 2021

Showing page 1 of 1. Records 1 to 8 of 8