English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


BANORET NE KOMBINAT BRAKTISIN BANESAT - Banore te zones se Kombinatit, ne Tirane, te strehuar ne cadrat e ngritura perpara banesave te tyre, te cilat i kane braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar dhe i braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar dhe i braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar dhe i braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar te cilit i eshte vene shiriti i bllokimit dhe eshte braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar te cilit i eshte vene shiriti i bllokimit dhe eshte braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar te cilit i eshte vene shiriti i bllokimit dhe eshte braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar te cilit i eshte vene shiriti i bllokimit dhe eshte braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, duke hyre ne nje pallat te demtuar per te marre orendite e me pas per ta braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, duke hyre ne nje pallat te demtuar per te marre orendite e me pas per ta braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar te cilit i eshte vene shiriti i bllokimit dhe eshte braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar te cilit i eshte vene shiriti i bllokimit dhe eshte braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banore te zones se Kombinatit, ne Tirane, te strehuar ne cadrat e ngritura perpara banesave te tyre, te cilat i kane braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banore te zones se Kombinatit, ne Tirane, te strehuar ne cadrat e ngritura perpara banesave te tyre, te cilat i kane braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar te cilit i eshte vene shiriti i bllokimit dhe eshte braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar te cilit i eshte vene shiriti i bllokimit dhe eshte braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Pallat i demtuar te cilit i eshte vene shiriti i bllokimit dhe eshte braktisur nga banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, duke nxjerre jashte orendite shtepiake si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, duke nxjerre jashte orendite shtepiake si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, duke nxjerre jashte orendite shtepiake si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende dhe rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, duke nxjerre jashte orendite shtepiake si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende dhe rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, duke nxjerre jashte orendite shtepiake si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende dhe rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banore te zones se Kombinatit, ne Tirane, te strehuar ne cadrat e ngritura perpara banesave te tyre, te cilat i kane braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, duke nxjerre jashte orendite shtepiake si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende dhe rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banore te zones se Kombinatit, ne Tirane, te strehuar ne cadrat e ngritura perpara banesave te tyre, te cilat i kane braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banore te zones se Kombinatit, ne Tirane, te strehuar ne cadrat e ngritura perpara banesave te tyre, te cilat i kane braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banoret e zones se Kombinatit, ne Tirane, duke nxjerre jashte orendite shtepiake si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende dhe rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banore te zones se Kombinatit, ne Tirane, te strehuar ne cadrat e ngritura perpara banesave te tyre, te cilat i kane braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banore te zones se Kombinatit, ne Tirane, te strehuar ne cadrat e ngritura perpara banesave te tyre, te cilat i kane braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019


Banore te zones se Kombinatit, ne Tirane, te strehuar ne cadrat e ngritura perpara banesave te tyre, te cilat i kane braktisur si pasoje e lekundjeve te fundit nga termetet e fuqishme qe kane goditur Shqiperine. Ne zonen e Kombinatit shume shtepi u demtuan rende rezultuan te pabanueshme pas inspektimeve te eksperteve.
Kategori: Te Ndryshme
E Diele, 01 Dhjetor 2019

Showing page 1 of 1. Records 1 to 30 of 30