English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


IMERAJ KALON VETING - Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj duke dale pas nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Komisioneri publik gjate nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar Prokuroren/Drejtuesen ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj gjate nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj gjate nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Trupa gjykuese, Roland Ilia, Olsi Komici, Suela Zhegu, gjate nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar Prokuroren/Drejtuesen ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Trupa gjykuese, Roland Ilia, Olsi Komici, Suela Zhegu, Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj gjate nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Trupa gjykuese, Roland Ilia, Olsi Komici, Suela Zhegu, gjate nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar Prokuroren/Drejtuesen ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj duke dale pas nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj duke dale pas nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj duke dale pas nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj duke dale pas nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj duke dale pas nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj duke hipur ne makine pasi ka dale pas nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021


Prokurorja/Drejtuesja ne Prokurorine prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Elisabeta Imeraj duke hipur ne makine pasi ka dale pas nje seance te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit, KPK, i cili ne vendimin e dhene e ka cilesuar ate si figure te paster ne perfundim te procesit te rivleresimit kalimtar, i njohur ndryshe si procesi i vetingut. Imeraj kaloi tre shtyllat e vleresimit, anen profesionale, pasurine dhe integritetin.
Kategori: Gjykate - Prokurori
E Enjte, 01 Prill 2021

Showing page 1 of 1. Records 1 to 14 of 14