English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


EKSPOZITA FOTOGRAFIKE #999 - Fotoreporteri shqiptar David Hardy dhe pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Ekspozita fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Fotoreporteri shqiptar David Hardy dhe pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Fotoreporteri shqiptar David Hardy dhe pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021


Pjesemarres ne ekspoziten fotografike #999 Portretizime Shqiptare, ne Europe House. Projekti fotografik eshte nje nisme ne vazhdim e fotoreporterit shqiptar David Hardy, qe synon te realizoje nje seri gjitheperfshirese portretesh te personave me kombesi shqiptare. Nisma fotografike eshte e hapur per pjesemarresit e te gjitha krahinave, grupmoshave, besimeve, prejardhjes, seksualitetit.
Kategori: Kulture
E Marte, 13 Korrik 2021

Showing page 1 of 1. Records 1 to 15 of 15