English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


DITET E KUJTESES - Presidenti Ilir Meta, drejtoresha e IDMC, Jonila Godole, duke hyre ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta, Drejtori i Fondacionit “Konrad Adenauer”, Tobias Rutterhof, ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Drejtoresha e IDMC, Jonila Godole, duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Drejtoresha e IDMC, Jonila Godole, duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Drejtoresha e IDMC, Jonila Godole, duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Drejtoresha e IDMC, Jonila Godole, duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Drejtoresha e IDMC, Jonila Godole, duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Drejtori i Fondacionit Konrad Adenauer per Shqiperine, Tobias Ruettershoff, duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te huaj
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta, drejtoresha e IDMC, Jonila Godole, ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta, drejtoresha e IDMC, Jonila Godole, ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Kreu i prezences se OSBE ne Shqiperi, Vincenzo del Monaco, ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Kreu i prezences se OSBE ne Shqiperi, Vincenzo del Monaco, ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Kreu i prezences se OSBE ne Shqiperi, Vincenzo del Monaco, duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Kreu i prezences se OSBE ne Shqiperi, Vincenzo del Monaco, duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga  (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021


Presidenti Ilir Meta duke folur ne aktivitetin e mbajtur ne kuader te edicionit te VI te “Diteve te kujteses”, nga (IDMC) ne partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), te organizuar ne Hotel Rogner. Ne aktivitet Instituti per Demokraci, Media dhe Kulture organizoi tryezen e diskutimit “30 vjet me pas- sa e njohim komunizmin?”, me rastin e 30-vjetorit te rrezimit te statujes se diktatorit Enver Hoxha.
Kategori: Te Ndryshme
E Premte, 19 Shkurt 2021

Showing page 1 of 1. Records 1 to 21 of 21