English 
Foto Dite Kliente Rreth nesh Ndihme Kontakt


AKTIVITETI PERSHPEJTIMI I KONKURRENCES DHE INOVACIONIT NE BALLKANIN PERENDIMOR - Ministrja e Financave dhe Ekonomise, Anila Denaj, Ministri i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes, Eduard Shalsi, Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, dhe Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, dhe Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama dhe Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, duke hyre ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama dhe Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, duke hyre ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama dhe Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, duke hyre ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama duke hyre ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama dhe Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, duke hyre ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama dhe Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, duke hyre ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama dhe Kreu i delegacionit te BE ne Tirane ambasadori, Luigi Soreca, duke hyre ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Ministrja e Financave dhe Ekonomise, Anila Denaj, Ministri i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes, Eduard Shalsi, Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama, Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Pjesemares duke fotografuar kryeministrin Edi Rama ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Ministrja e Financave dhe Ekonomise, Anila Denaj, duke folur ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Udheheqesja per strategji rajonale per Evrope dhe Azi dhe anetarja e Komitetit Ekzekutiv ne Forumin Boteror Ekonomik, Martina Larkin, Kryeministri, Edi Rama, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Kryeministri Edi Rama ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Sekretarja e pergjithshme e Keshillit te Bashkepunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Ministrja e Financave dhe Ekonomise, Anila Denaj, duke folur ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020


Ministri i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes, Eduard Shalsi, duke folur ne nje aktivitet te organizuar tek Shtepia e Europes, nga Keshilli i Bashkepunimit Rajonal (RCC) dhe Forumi Ekonomik Boteror (WEF) per pershpejtimin e konkurrences dhe inovacionit ne Ballkanin Perendimor
Kategori: Qeveri
E Premte, 21 Shkurt 2020

Showing page 1 of 2. Records 1 to 30 of 34